Báo giá in hoàn thiện Catalogue A4 đứng

Báo giá in hoàn thiện Catalogue đứng các loại giấy C150, C200Báo giá in hoàn thiện Catalogue đứng các loại giấy C150, C200

Khổ A4 đứng (20.5x29.5 cm) in 4 màu 2 mặt. Bìa Couche 250 gms, bìa cán mờ 2 mặt + ruột giấy couche 150, ghim lồng giữa Báo giá trên áp dụng cho các nhà in và các công ty quảng cáo


Khổ A4 đứng (20.5x29.5 cm) in 4 màu 2 mặt. Bìa + ruột Couche 200 gms, bìa cán mờ 2 mặt, ghim lồng giữa. Báo giá trên áp dụng cho các nhà in và các công ty quảng cáo

Khổ A4 đứng (20.5x29.5 cm) in 4 màu 2 mặt. Bìa + ruột Couche 150 gms,  ghim lồng giữa. Báo giá trên áp dụng cho các nhà in và các công ty quảng cáo


 

Tag: