Báo giá in hoàn thiện Catalogue A4 ngang

Báo giá in hoàn thiện Catalogue ngang các loại giấy C150, C200Báo giá in hoàn thiện Catalogue ngang các loại giấy C150, C200

 

Khổ A4 ngang (20.5x29.5 cm) in 4 màu 2 mặt. Bìa + ruột in Couche 200 gms, bìa cán mờ 2 mặt, ghim lồng giữa Báo giá trên áp dụng cho các nhà in và các công ty quảng cáo

 

Khổ A4 ngang (20.5x29.5 cm) in 4 màu, 2 mặt. Bìa Couche 250 gms, bìa cán mờ 2 mặt + ruột giấy couche 150, ghim lồng giữa Báo giá trên áp dụng cho các nhà in và các công ty quảng cáo

 

Khổ A4 ngang (20.5x29.5 cm) in 4 màu, 2 mặt. Bìa + ruột giấy Couche 150 gms, ghim lồng giữa Báo giá trên áp dụng cho các nhà in và các công ty quảng cáo

Tag: