Báo giá in phong bì các loại kích cỡ

In phong bì kích thước 12x22 cm, giấy offset, in 4 màu 1 mặt, gia công bế gấp hoàn thiện sản phẩm, dán băng dính 2 mặt. In phong bì kích thước 16x23 cm, giấy offset, in 4 màu 1 mặt, gia công bế gấp hoàn thiện sản phẩm, dán băng dính 2 mặt In phong bì kích thước 12x22 cm, giấy offset, in 4 màu 1 mặt, gia công bế gấp hoàn thiện sản phẩm, dán băng dính 2 mặt. In phong bì kích thước 16x23 cm, giấy offset, in 4 màu 1 mặt, gia công bế gấp hoàn thiện sản phẩm, dán băng dính 2 mặt 

Tag: