TCi có Phòng thí nghiệm hợp chuẩn LAS-XD 239 được Vụ khoa học công nghệ Bộ giao thông và Bộ xây dựng chấp thuận, thực hiện các phép thử thí nghiệm cơ lý đất, vật liệu xây dựng như thép, xi măng, cát, đá, sỏi, bê tông, thí nghiệm các cấu kiện xây dựng ... Phòng được trang bị đầy đủ thiết bị của các thương hiệu uy tín, kiểm định và hiệu chuẩn định kỳ hàng năm, đảm bảo phục vụ công tác kiểm tra kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
Thiết bị đo đạc, kiểm định tại hiện trường và phòng thí nghiệm lưu động phục vụ cho các công trình trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Các thiết bị khoan khảo sát, xuyên tĩnh, đo áp lực nước, quan trắc nứt, nghiêng kiểm tra chất lượng cọc bằng PIT, siêu âm, kiểm tra chất lượng cấu kiện bê tông bằng siêu âm kết hợp súng bật nảy.
Tag: