Đội ngũ thiết kế của TCi đã làm chủ được các phần mềm tính toán chuyên dụng có uy tín trên thế giới phục vụ một cách có hiệu quả công việc chuyên môn như  SIA-LEAP 5 - tính toán kết cấu; RM2000 - phân tích tĩnh và động kết cấu không gian, đặc biệt dùng cho nhịp đúc hẫng cân bằng, hệ dây; PLAXIS, SLOPE - tính toán phân tích địa kỹ thuật; MOSS - tự động hóa từ khâu khảo sát địa hình đến thiết kế đường; các thiết bị khảo sát địa chất, địa hình-thủy văn công trình tiên tiến đủ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ đối với mọi điều kiện địa hình. 

Các dự án TCI đã thực hiện:
·       2.1  Các công trình đường cao tốc :
-  Thiết kế bản vẽ thi công Gói thầu số 8 dự án đường cao tốc Láng – Hòa Lạc.(2005).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Gói thầu 3.1 dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. (2010).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Gói thầu A7 Section 1 dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. (2011).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Gói thầu A5 Section 3 dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. (2012).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Gói thầu G7 dự án đường cao tốc Long Thành – Dầu Dây.(2013).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Gói thầu G5 dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. (2014).
·        2.2 Các công trình giao thông khác :
-  Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Dự án xây dựng cầu Hàm  Luông -  Bến Tre.
-  Thiết kế bản vẽ thi công Dự án cải tạo nâng cấp QL279.
-  Thiết kế bản vẽ thi công tuyến N1 (Đoạn: Tịnh Biên -:- Hà Tiên).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Quốc lộ 3 (Tuyến tránh thành phố Thái Nguyên).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Dự án cải tạo nâng cấp đường 188 (Kinh Môn - Hải Dương).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Dự án nâng cấp QL6 Tuần Giáo - Sơn La.
-  Thiết kế bản vẽ thi công Dự án QL39 Hưng Yên.
-  Thiết kế bản vẽ thi công Dự án cải tạo nâng cấp QL 37 Đình Trám - Phố Hương.
-  Thiết kế bản vẽ thi công Dự án giao thông Mê Kông và phòng chống ngập lụt WB3.
-  Khảo sát địa hình giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 5 Dự án cải  tạo nâng cấp QL37.
-  Khảo sát địa chất giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công gói thầu số 5 Dự án cải  tạo nâng cấp QL37.
-  Khảo sát địa hình, địa chất công trình, lập báo cáo KTKT và BVTC Mỏ đá 2 - xã Phú Mãn  
huyện Quốc Oai - tỉnh Hà Tây.
-  Thiết kế bản vẽ thi công Gói 2 dự án Mỹ Thuận – Cần Thơ. (2009).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Gói 8 dự án Mỹ Thuận – Cần Thơ. (2010).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Gói 53.1 Quốc lộ 53. (2011).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Gói 13B Quốc Lộ 50. (2011).
-  Thiết kế bản vẽ thi công Gói 16 Cầu Mỹ Lợi. (2012).
-  Thiết kế bản vẽ thi công gói thầu CW7.3 .Dự án đường Hành lang ven biển phía nam.(2012).

-  Thiết kế bản vẽ thi công gói thầu 14 Cầu Sáu Nạn Đường HCM Năm Căn – Đất Mũi (2014).
Tag: