TCi đầu tư và đưa vào sử dụng các loại thiết bị khảo sát hiện đại như máy toàn đạc điện tử, máy đo sâu hồi âm, máy định vị GPS; các phần mềm khảo sát như TOPO, AUTODESK, ADS Road, TDT và các loại máy tính chuyên dùng khác. Công tác khảo sát địa hình do công ty lập bao gồm xây dựng lưới khống chế mặt bằng và độ cao các cấp hạng, Phóng tuyến định đỉnh bằng máy toàn đạc điện tử hoặc các loại máy có độ chính xác tương đương. Đo trắc dọc, trắc ngang, đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình các tỷ lệ ở trên bờ và dưới nước, đo đạc phục vụ thi công, đo đạc kiểm tra khối lượng thi công. 
Tag: